dimarts, de febrer 19

Velocitat i distàncies

"L'Ajuntament, tot sol, va més de pressa, però amb els veïns, arribaria més lluny."
(aforisme rebut per mail)