dissabte, de febrer 9

ICV creu que Pluma no fa de portaveu

Diari de Girona
El portaveu d'Iniciativa per Cataluna Verds- Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), Joan Olóriz, va lamentar que Joan Pluma "expressi opinions personals o de partit quan actua de portaveu del govern". Pluma havia fet les declaracions quan donava compte dels acords de de la junta de govern de dijous passat. Olóriz va assegurar que "no tenim cap voluntat de confrontació, si no que volem donar veu a tots els ciutadans i pensem que el Pla d'Usos és una bona eina perquè la gent del govern i també els que no hi són diguin la seva". Segons el regidor ecosocialista, "la Devesa no és un tema partidista és de tota la ciutat, obrir el debat a tots els ciutadans és el que dóna autoritat moral per prendre decisions".
ICV va recordar que en altres moments del mandat hi ha hagut discrepàncies i vots contraris. A més, va afegir que van donar suport al pavelló sabent que hi podia haver un vot diferenciat en el moment de l'execució.