dijous, de gener 24

La Devesa

DANIEL BONAVENTURA (Diari de Girona) La imatge en blanc i negre que conservem de la Devesa de Girona, amb molta gent passejant endiumenjada sota els plàtans, ens provoca neguit perquè sembla que avui aquest sigui un parc desaprofitat. És com si la generació actual, la de la Girona viva i de colors, no sàpiga treure partit d'un pulmó vital, tresor que moltes altres ciutats envejarien. És lògic que qualsevol iniciativa, com ara la construcció d'un pavelló d'esports, susciti polèmica. Al meu entendre, el futur de la Devesa no es pot planificar deslligat de la gran àrea verda que crea el curs del Ter al seu pas per l'àrea urbana. La Devesa va ser plantada com una defensa contra els aiguats i, per tant, forma part d'aquest conjunt. Ara s'imposa l'aprovació d'un pla d'usos de la Devesa, un pla que necessita un ampli consens. La polèmica suscitada pel projecte de construcció d'un pavelló d'esports ha obert un debat ciutadà, cosa que ajudarà a revaloritzar la Devesa.