dijous, de març 20

Ens en sortirem?

Tot i que la qüestió no sembla pas ben resolta del tot -d´aquí ve el nostre interrogant- sembla que les veus de tots aquells gironins i gironines que, darrerament s´han deixat sentir, i s´han pogut llegir, en contra del projecte del nostre Ajuntament, de construir un pavelló esportiu dintre de l´entorn del Parc de la Devesa, han estat escoltades i que consegüentment la demanda d´establir, prèviament, la convocatòria d´un Pla d´Usos del nostre singular parc, ha sigut acceptada, la qual cosa permetrà que tots els ciutadans que hi estiguin interessats puguin donar la seva opinió al respecte, sobre com ens agradaria que fos la nostra Devesa i el seu entorn, i per consegüent què caldria fer per convertir-la en un espai més harmònic, i més acollidor, capaç d´atreure l´interès, no tan sols dels gironins, sinó també dels nostres visitants, cada vegada més nombrosos, en definitiva que ens poguéssim sentir enorgullits de posseir i mostrar un entorn que podria ser motiu d´enveja de moltes ciutats que, si el tinguessin, sabrien treure´n molt més profit. Mentrestant, ens cal donar l´en­ho­ra­bo­na als integrants de l´AV de la Devesa i a la plataforma «Salvem la Devesa», perquè canalitzant la inquietud de molts ciutadans, han aconseguit que, d´entrada, com a mínim, l´Ajuntament els hagi escoltat, i hagi aturat, momentàniament, el projecte del pavelló, tot i po­sant en marxa el sol·licitat Pla d´Usos i d´Activitats de la Devesa. Ara fóra bo, pensem, que poguessin sortir veus autoritzades, en temes de parcs i jardins que, imparcialment, acollissin les opinions majoritàries dels gironins, i les hi poguessin donar l´enfocament més adequat. Tant de bo que la resposta a la nostra pregunta de si ens en sortirem, puguem veure-la contestada positivament. És el nostre parer.

-Lluís Torner i Callicó. Girona. (Diari de Girona)