divendres, de març 14

La Devesa de tots

MIQUEL FAÑANÀS. (Punt Diari)
Segurament des que es van talar els arbres per a les necessitats de la defensa de Girona durant la Guerra del Francès, la Devesa ha estat objecte de totes les accions i agressions inimaginables i dels debats més intensos. Amb una perspectiva històrica, l'elaboració d'un pla d'usos del parc és una bona proposta de futur que pot ajudar a definir d'una vegada com haurà de ser el dia de demà aquest sensible espai ciutadà.
També sembla prou encertat obrir un període d'informació pública perquè la ciutadania pugui dir-hi la seva, tot i que ja se sap que això de la participació pot tenir lectures esbiaixades. Per altra banda, és evident que les propostes que arribin seran tantes i tan variades que serà molt difícil treure'n el gra de la palla i, finalment, haurà de ser l'Ajuntament el que prengui la decisió, que per això hi són i els paguem. Algunes de les idees que han aparegut semblen prou raonables, com ara retornar al parc el servei de restaurant que mai hauria d'haver perdut, desplaçar les veles de l'estiu o posar-hi més bancs i fonts. És justament en aquest context de donar-li vida, de fer-lo accessible a la gent, que pot encaixar-hi la instal·lació d'un pavelló esportiu ja que no endebades el parc ha estat des de sempre un espai urbà on s'ha practicat l'esport. Per més justes que puguin ser les reivindicacions, el paradís perdut que és la Devesa no és només dels veïns sinó que l'hem de recuperar entre tots.