divendres, de maig 30

S'ha imposat el seny…


Desprès dels quatre tallers celebrats dins del Procés de Participació del Pla d'Usos de la Devesa que ha endegat l'Ajuntament, ha quedat molt clar que els gironins NO VOLEM UN PAVELLÓ dins del parc de la Devesa.
Ja en el primer taller d'educació i lleure dels tres grups participants, dos van afirmar que no volien un pavelló i un altre que es podria ubicar dins del Palau Firal. Conclusions del taller: No s'ha de construir el pavello dins del parc.
Al segon taller de fires i mercats, també es va parlar de noves edificacions i va quedar molt clar que si s'havia de construir algun equipament nou, fos d'un tamany reduit, sense cap tipus d'impacte i adequat a l'entorn (o sigui que ens referim a petits bars).
En el tercer taller d'usos esportius, 27 vots van dir que volien un pavelló dins del parc i 22 que no el volien (tot i l'enrenou generat per una equivocació en el recompte que només donava un vot en contra el pavelló, i que tant l'empresa consultora com desde l'Ajuntament han reconegut). Hem de tenir en compte que aquest taller estava farcit de representats d'entitats esportives que el que volien era un pavelló , els era igual fer-lo a la Devesa, que era on els oferia fer-lo l'Ajuntament.
En el darrer taller sobre espai natural i mobilitat, 43 vots van dir que no volien cap pavelló dins del parc ni aparcament per als cotxes.
Cal remarcar que la construcció del pavelló és un tema transversal, que afecta a tots els tallers ja que la seva construcció dins del Parc es contradiu amb la major part de les conclusions a les que s'hi ha arribat.
A més, si donem un cop d'ull a la plana web, que ha creat l'ajuntament per a participar, també queda molt clar que no es vol un pavelló "i per golejada".
El mateix pensen els ciutadans que ens han donat suport amb signatures i per correu electrònic.
Hem de dir que aquest procés participatiu ha estat un ball de despropòsits, i que no ha funcionat com calia, segons ha reconegut el regidor Miquel Poch. Desde el primer dia ens hem queixat, a la Comissió de Seguiment, de ser un procés dirigit per l'Ajuntament per aconseguir el resultat que volien (tenir consens ciutadà per fer el PAVELLÓ dins de la Devesa), i la jugada no els ha sortit bé.
Els ciutadans de Girona han tingut seny… el seny gironí. I demanen a l'Ajuntament que no construeixi un pavelló dins del Parc de la Devesa, però que l'arregli, que el dignifiqui i que aprofiti les conclusions d'aquest Procés de Participació, que en general han estat molt encertades.


NO VOLEM UN PAVELLÓ DINS DE LA DEVESA, VOLEM UNA DEVESA QUE SIGUI L'ORGULL DE LA CIUTAT I UN LLOC BONIC PER ANAR-HI AMB SEGURETAT.


Finalment, cal instar a l'ajuntament que les conclusions d'aquest Procés de Participació s'han de traslladar a la legislació vigent (POUM, etc.) o redactar un Pla Especial, ja que que si no se les dona un valor normatiu i es doten de pressupost poden acabar essent paper mullat.
Sra. Alcaldessa i regidors que doneu suport a aquest despropòsit, a aquest error històric: escolteu als ciutadans, i feu les coses com cal.


Associació de Veïns Devesa-Güell – Plataforma Salvem la Devesa.