divendres, de desembre 21

Novament La Devesa


Diem novament perquè no és la primera vegada que parlem d’aquest nostre parc, un espai que per a molts gironins ens és tan estimat, i que ens enorgullim de posseir, però que en canvi no solament en fem ben poc ús – almenys no el que com a parc l’hi pertocaria - sinó que a vegades sembla que no ens preocupi massa el que s’hi faci, malgrat que no sigui el més el més escaient per aquest natural entorn. Això ens recorda aquella dita que diu: Déu dóna faves a qui no té queixals; fent referència a aquells que no saben valorar degudament algun do que tenen. Tenim un parc que moltes ciutats envegen per a elles, doncs que per les característiques del seu arbrat, la seva extensió i situació, podria ser un dels millors, però, ves per on, hi vivim gairebé d’esquenes, ni l’hi donem, ni en fem l’ús que es mereixeria. A vegades sentim a dir, o nosaltres mateixos potser també ho hem dit o ho hem pensat , que no acaba de reunir les condicions necessàries per a fer-nos-el més proper i més atractiu, però en canvi no som capaços de fer públiques les nostres opinions, amb respecte a allò que creiem caldria fer per a transformar-lo en un lloc més acollidor, a on ens hi poguéssim sentir còmodes, gaudint d’agradables passejos o d’estones de descans i de lectura, entre un acurat enjardinament, i agradables zones verdes, on tan la gent gran, com la mainada, hi trobessin un agradable lloc d’esbarjo i de relax; tot plegat, això sí, dins d’un clima de seguretat, que és un altre dels factors importants a tenir molt en compte.
Sí que ara, però, davant d’un nou projecte del nostre Ajuntament, d’aixecar-hi un altre pavelló, a més dels que ja hi ha, ens ha semblat procedent que s’hagin deixat sentir les veus de l’Associació de Veïns del barri Güell-Devesa, posicionant-se en contra d’aquest projecte de nova construcció, reclamant un previ debat participatiu amb els ciutadans, per dissenyar un adequat pla d’usos del parc, abans d’emprendre l’aixecament d’un nou equipament, amb tot el que això podria comportar en detriment del seu espai lliure, i pel tràfec que generaria. Per tot això, com a veïns d’aquest entorn, i com a gironins, ens sumem a la petició de l’esmentada associació , amb relació a la conveniència de l’obertura d’un debat previ, que permetés que els ciutadans poguéssim opinar al respecte, quan, com en aquest cas, és tracta de quelcom que ens incumbeix a tots, donades les especials característiques d’un lloc que sentim tan nostre . És el nostre parer.

Lluís Torner i Callicó, veí del carrer Bernat Boades