dilluns, de desembre 1

A la Devesa NO!

La PLATAFORMA SALVEM LA DEVESA

Hem de dir:

La població de Girona està augmentant notablement. El Parc de la Devesa és, i serà cada vegada més, l’espai cèntric d’esbarjo i de gaudi de les activitats a l’aire lliure de la ciutadania. La Devesa en aquests moments està abandonada i deixada per part de l’ajuntament.

És necessari un pavelló d’esports a la ciutat de Girona (o potser dos).

El regidor de la Devesa,Ponç Feliu, dona per fet que la Devesa es dividirà en dos espais: la meitat destinada a la Fira de Girona i l’altre a conservar els arbres monumentals que hi habiten. (Veure article adjunt a sota)

La fira de Girona no té prou espai per realitzar les seves activitats, per la qual cosa instal·la durant 5 mesos l’any unes carpes com a annex per als expositors. En la part destinada a la Fira és on pretenen ubicar el pavelló. És evident i declarat per l’ajuntament, que a més de la seva funció esportiva, realitzarà una funció d’annex a la Fira, amb la qual cosa s’estralviaran el lloguer de les carpes.

En aquest escenari, és clar la tossuderia de PSC i ERC a l’Ajuntament per construir un pavelló a l’interior del Parc, ja que no volen sentir ni parlar d’ubicar-lo en un altre lloc. Per exemple: faria la mateixa funció social i esportiva a Fontajau.

No tenen en compte que la Devesa és un Parc únic que ha de continuar realitzant la funció de parc i no destinar-ne la mitad als poders econòmics que dirigeixen la Fira (entre ells l’ajuntament) substraent-la als ciutadans.

El procés participatiu, que esperem servirà per donar un impuls a l’estat de degradació

actual (generada per la manca de voluntat i d’inversió de l’ajuntament) intenta fer passar desapercebuda o diluir-la enmig de molts temes pendents, la constucció d’un pavelló.

Entenem que aquest procés no ha a complert les espectatives que havia generat, ja que no és vinculant quant a modificació de la normativa urbanística, deixant en mà de l’Ajuntament tota decisió.


Quant a les conclusions extretes, creiem que no s’ajusten a la realitat, ja que:

  1. Es va recollir l’opinió d’unes 400, persones, i no van ser acceptades 5.000 signatures en contra de la construcció del pavelló al Parc recollides a tota la ciutat per aquesta plataforma.
  2. No té sentit que es segmenti el debat respecte de la Devesa en taules sectorials, com es van dissenyar els tallers, ja que el resultats poden ser variables segons els interessos i normalment contradictoris. A tots els tallers el resultat va ser abultat en el sentit que no es volien noves constuccions dins del Parc. Excepte al taller d’Esports, que va ser favorable al pavelló per una ajustada majoria. Com no?, la majoria de les entitats esportives, està clar que que volen un pavelló (com nosaltres) però no els importa que sigui dins la Devesa (ja que els grups polítics PSC i ERC a l’ajuntament no ofereixen cap altre possibilitat).
En resum, s’ha fet un procés de participació del Pla d’usos de la Devesa que, d’una banda desembocarà en la redacció del Pla que treurà a la Devesa del seu oblit per part de les administracions i, d’altra banda, ha estat dirigit per l’ajuntament amb la clara intenció no tenir trabes per construir un pavelló d’esports a l’interior del Parc, que servirà com annex a la Fira.

Un cop més s’imposa la lògica dels poders econòmics davant de la “lògica” dels ciutadans de Girona.

El Pla d'usos debat si cal més espai per a la Fira
Una comissió interna de l'Ajuntament de Girona ha començat el debat que permetrà definir les línies mestres del Pla d'usos de la Devesa. Es tracta d'una comissió bàsicament tècnica que posarà sobre la taula alguns dels principals aspectes del parc urbà. Ponç Feliu, regidor de Medi Natural i màxim responsable municipal de la gestió de la Devesa, admet que entre els debats que s'han de posar sobre la taula hi ha si cal donar més espai a la Fira de Girona i que disposi d'una zona fixa per a totes les activitats que desenvolupa durant l'any. Per a Feliu, aquesta possibilitat «circumscriuria l'activitat de la Fira a un espai i alliberaria la resta de zones que ara ocupa, a més, de poder posar unes tanques més adients que les provisionals que s'hi posen ara». Feliu sosté que, a l'hora de pensar en el Pla d'usos, s'ha volgut diferenciar una Devesa més forestal -que aniria des del Rellotge fins el passeig de la Sardana- i una part més humanitzada -que comprendria la zona que hi ha entre el passeig de la Sardana i el Palau Firal-. Aquesta segona zona és on es vol construir el polèmic pavelló de la Devesa i refer part de la zona esportiva actual, traslladant les pistes de tennis. En la zona forestal es vol potenciar els usos esportius i lúdics. El pressupost pel 2009 ja preveu 400.000 € d'inversió per unificar mobiliari o millorar l'enllumenat i les zones naturals. «L'objectiu és potenciar l'ús social de la Devesa, sense que perdi l'essència», conclou Feliu. Els grups del tripartit acabaran decidint totes les accions. [divendres, 07·11·2008]